29mar

Šlep služba Čačak

Posedujemo profesionalan vozni park specijalizovan za šlep, različite vrste, namena i mogućnosti koji je spreman da odgovari svakoj situaciji jednog vozača na putu.

Mi poštujemo vaše vreme
Naša vozila odmah kreću ka vama!

Šlep služba AE Mitrović je pouzdana i proverena šlep služba koja pošteno i savesno obavlja svoje postavljene zadatke više od 16 godina. Posdujemo specijalizovan vozni park za šlepanje svih vrsta vozila koji može da odgovori i najvećim izazovima pomoći na putu. Posedujemo spuštajuće platforme za veoma niska vozila.

Naše usluge obuhvataju kompletnu uslugu šlep službe za automobile, kombije, kamione do 6 tona, radne mašine i viljuškare i sve ostale vrste motornih vozila do 6 tona nosivosti.

Minimalno vreme čekanja na putu!
Za 15-20 min. stižemo kod Vas.

Sigurni smo da ne želite da provedete sate čekajući adekvatan prevoz za vaše vozilo. Naša šlep služba dolazi kod Vas za najkraće moguće vreme. Za 15-20 minuta stižemo na Vašu lokaciju.

29mar

Šlep služba Takovo

Posedujemo profesionalan vozni park specijalizovan za šlep, različite vrste, namena i mogućnosti koji je spreman da odgovari svakoj situaciji jednog vozača na putu.

Mi poštujemo vaše vreme
Naša vozila odmah kreću ka vama!

Šlep služba AE Mitrović je pouzdana i proverena šlep služba koja pošteno i savesno obavlja svoje postavljene zadatke više od 16 godina. Posdujemo specijalizovan vozni park za šlepanje svih vrsta vozila koji može da odgovori i najvećim izazovima pomoći na putu. Posedujemo spuštajuće platforme za veoma niska vozila.

Naše usluge obuhvataju kompletnu uslugu šlep službe za automobile, kombije, kamione do 6 tona, radne mašine i viljuškare i sve ostale vrste motornih vozila do 6 tona nosivosti.

Minimalno vreme čekanja na putu!
Za 15-20 min. stižemo kod Vas.

Sigurni smo da ne želite da provedete sate čekajući adekvatan prevoz za vaše vozilo. Naša šlep služba dolazi kod Vas za najkraće moguće vreme. Za 15-20 minuta stižemo na Vašu lokaciju.

29mar

Šlep služba Gornji Milanovac

Posedujemo profesionalan vozni park specijalizovan za šlep, različite vrste, namena i mogućnosti koji je spreman da odgovari svakoj situaciji jednog vozača na putu.

Mi poštujemo vaše vreme
Naša vozila odmah kreću ka vama!

Šlep služba AE Mitrović je pouzdana i proverena šlep služba koja pošteno i savesno obavlja svoje postavljene zadatke više od 16 godina. Posdujemo specijalizovan vozni park za šlepanje svih vrsta vozila koji može da odgovori i najvećim izazovima pomoći na putu. Posedujemo spuštajuće platforme za veoma niska vozila.

Naše usluge obuhvataju kompletnu uslugu šlep službe za automobile, kombije, kamione do 6 tona, radne mašine i viljuškare i sve ostale vrste motornih vozila do 6 tona nosivosti.

Minimalno vreme čekanja na putu!
Za 15-20 min. stižemo kod Vas.

Sigurni smo da ne želite da provedete sate čekajući adekvatan prevoz za vaše vozilo. Naša šlep služba dolazi kod Vas za najkraće moguće vreme. Za 15-20 minuta stižemo na Vašu lokaciju.

29mar

Šlep služba Boljkovci

Posedujemo profesionalan vozni park specijalizovan za šlep, različite vrste, namena i mogućnosti koji je spreman da odgovari svakoj situaciji jednog vozača na putu.

Mi poštujemo vaše vreme
Naša vozila odmah kreću ka vama!

Šlep služba AE Mitrović je pouzdana i proverena šlep služba koja pošteno i savesno obavlja svoje postavljene zadatke više od 16 godina. Posdujemo specijalizovan vozni park za šlepanje svih vrsta vozila koji može da odgovori i najvećim izazovima pomoći na putu. Posedujemo spuštajuće platforme za veoma niska vozila.

Naše usluge obuhvataju kompletnu uslugu šlep službe za automobile, kombije, kamione do 6 tona, radne mašine i viljuškare i sve ostale vrste motornih vozila do 6 tona nosivosti.

Minimalno vreme čekanja na putu!
Za 15-20 min. stižemo kod Vas.

Sigurni smo da ne želite da provedete sate čekajući adekvatan prevoz za vaše vozilo. Naša šlep služba dolazi kod Vas za najkraće moguće vreme. Za 15-20 minuta stižemo na Vašu lokaciju.

29mar

Šlep služba Rajac

Posedujemo profesionalan vozni park specijalizovan za šlep, različite vrste, namena i mogućnosti koji je spreman da odgovari svakoj situaciji jednog vozača na putu.

Mi poštujemo vaše vreme
Naša vozila odmah kreću ka vama!

Šlep služba AE Mitrović je pouzdana i proverena šlep služba koja pošteno i savesno obavlja svoje postavljene zadatke više od 16 godina. Posdujemo specijalizovan vozni park za šlepanje svih vrsta vozila koji može da odgovori i najvećim izazovima pomoći na putu. Posedujemo spuštajuće platforme za veoma niska vozila.

Naše usluge obuhvataju kompletnu uslugu šlep službe za automobile, kombije, kamione do 6 tona, radne mašine i viljuškare i sve ostale vrste motornih vozila do 6 tona nosivosti.

Minimalno vreme čekanja na putu!
Za 15-20 min. stižemo kod Vas.

Sigurni smo da ne želite da provedete sate čekajući adekvatan prevoz za vaše vozilo. Naša šlep služba dolazi kod Vas za najkraće moguće vreme. Za 15-20 minuta stižemo na Vašu lokaciju.

29mar

Šlep služba Belanovica

Posedujemo profesionalan vozni park specijalizovan za šlep, različite vrste, namena i mogućnosti koji je spreman da odgovari svakoj situaciji jednog vozača na putu.

Mi poštujemo vaše vreme
Naša vozila odmah kreću ka vama!

Šlep služba AE Mitrović je pouzdana i proverena šlep služba koja pošteno i savesno obavlja svoje postavljene zadatke više od 16 godina. Posdujemo specijalizovan vozni park za šlepanje svih vrsta vozila koji može da odgovori i najvećim izazovima pomoći na putu. Posedujemo spuštajuće platforme za veoma niska vozila.

Naše usluge obuhvataju kompletnu uslugu šlep službe za automobile, kombije, kamione do 6 tona, radne mašine i viljuškare i sve ostale vrste motornih vozila do 6 tona nosivosti.

Minimalno vreme čekanja na putu!
Za 15-20 min. stižemo kod Vas.

Sigurni smo da ne želite da provedete sate čekajući adekvatan prevoz za vaše vozilo. Naša šlep služba dolazi kod Vas za najkraće moguće vreme. Za 15-20 minuta stižemo na Vašu lokaciju.

29mar

Šlep služba Brajkovac

Posedujemo profesionalan vozni park specijalizovan za šlep, različite vrste, namena i mogućnosti koji je spreman da odgovari svakoj situaciji jednog vozača na putu.

Mi poštujemo vaše vreme
Naša vozila odmah kreću ka vama!

Šlep služba AE Mitrović je pouzdana i proverena šlep služba koja pošteno i savesno obavlja svoje postavljene zadatke više od 16 godina. Posdujemo specijalizovan vozni park za šlepanje svih vrsta vozila koji može da odgovori i najvećim izazovima pomoći na putu. Posedujemo spuštajuće platforme za veoma niska vozila.

Naše usluge obuhvataju kompletnu uslugu šlep službe za automobile, kombije, kamione do 6 tona, radne mašine i viljuškare i sve ostale vrste motornih vozila do 6 tona nosivosti.

Minimalno vreme čekanja na putu!
Za 15-20 min. stižemo kod Vas.

Sigurni smo da ne želite da provedete sate čekajući adekvatan prevoz za vaše vozilo. Naša šlep služba dolazi kod Vas za najkraće moguće vreme. Za 15-20 minuta stižemo na Vašu lokaciju.

29mar

Šlep služba Dudovica

Posedujemo profesionalan vozni park specijalizovan za šlep, različite vrste, namena i mogućnosti koji je spreman da odgovari svakoj situaciji jednog vozača na putu.

Mi poštujemo vaše vreme
Naša vozila odmah kreću ka vama!

Šlep služba AE Mitrović je pouzdana i proverena šlep služba koja pošteno i savesno obavlja svoje postavljene zadatke više od 16 godina. Posdujemo specijalizovan vozni park za šlepanje svih vrsta vozila koji može da odgovori i najvećim izazovima pomoći na putu. Posedujemo spuštajuće platforme za veoma niska vozila.

Naše usluge obuhvataju kompletnu uslugu šlep službe za automobile, kombije, kamione do 6 tona, radne mašine i viljuškare i sve ostale vrste motornih vozila do 6 tona nosivosti.

Minimalno vreme čekanja na putu!
Za 15-20 min. stižemo kod Vas.

Sigurni smo da ne želite da provedete sate čekajući adekvatan prevoz za vaše vozilo. Naša šlep služba dolazi kod Vas za najkraće moguće vreme. Za 15-20 minuta stižemo na Vašu lokaciju.

29mar

Šlep služba Lazarevac

Posedujemo profesionalan vozni park specijalizovan za šlep, različite vrste, namena i mogućnosti koji je spreman da odgovari svakoj situaciji jednog vozača na putu.

Mi poštujemo vaše vreme
Naša vozila odmah kreću ka vama!

Šlep služba AE Mitrović je pouzdana i proverena šlep služba koja pošteno i savesno obavlja svoje postavljene zadatke više od 16 godina. Posdujemo specijalizovan vozni park za šlepanje svih vrsta vozila koji može da odgovori i najvećim izazovima pomoći na putu. Posedujemo spuštajuće platforme za veoma niska vozila.

Naše usluge obuhvataju kompletnu uslugu šlep službe za automobile, kombije, kamione do 6 tona, radne mašine i viljuškare i sve ostale vrste motornih vozila do 6 tona nosivosti.

Minimalno vreme čekanja na putu!
Za 15-20 min. stižemo kod Vas.

Sigurni smo da ne želite da provedete sate čekajući adekvatan prevoz za vaše vozilo. Naša šlep služba dolazi kod Vas za najkraće moguće vreme. Za 15-20 minuta stižemo na Vašu lokaciju.

29mar

Šlep služba Valjevo

Posedujemo profesionalan vozni park specijalizovan za šlep, različite vrste, namena i mogućnosti koji je spreman da odgovari svakoj situaciji jednog vozača na putu.

Mi poštujemo vaše vreme
Naša vozila odmah kreću ka vama!

Šlep služba AE Mitrović je pouzdana i proverena šlep služba koja pošteno i savesno obavlja svoje postavljene zadatke više od 16 godina. Posdujemo specijalizovan vozni park za šlepanje svih vrsta vozila koji može da odgovori i najvećim izazovima pomoći na putu. Posedujemo spuštajuće platforme za veoma niska vozila.

Naše usluge obuhvataju kompletnu uslugu šlep službe za automobile, kombije, kamione do 6 tona, radne mašine i viljuškare i sve ostale vrste motornih vozila do 6 tona nosivosti.

Minimalno vreme čekanja na putu!
Za 15-20 min. stižemo kod Vas.

Sigurni smo da ne želite da provedete sate čekajući adekvatan prevoz za vaše vozilo. Naša šlep služba dolazi kod Vas za najkraće moguće vreme. Za 15-20 minuta stižemo na Vašu lokaciju.

Navigacija člancima


Design by Internet Agencija WS9 - 09.rs / Support by F. / M.

Zakazivanje servisa